Bases legals per participar

 1. ORGANITZADOR I OBJECTE DEL SORTEIG. L’Associació de Comerciants de Riberaygua i Travesseres durà a terme un SORTEIG dirigit a totes les persones que hi participin del 9 d’abril fins al 18 d’abril de 2022. La finalitat del SORTEIG serà dinamitzar el comerç de Riberaygua i Travesseres, així com ampliar-ne la base de dades.
 2. ÀMBIT TERRITORIAL I D’APLICACIÓ DE LA PROMOCIÓ. El SORTEIG es durà a terme dins del Principat d’Andorra. Hi poden participar els residents o no residents a Andorra, majors d’edat, sempre que es comprometin a recollir el premi al Principat.
 3. DINÀMICA DEL SORTEIG. Tota persona/client que escanegi el codi QR dels aparadors del SORTEIG “Emporta’t el premi de l’ou daurat” en algun dels comerços membres de l’Associació de Comerciant de Riberaygua i Travesseres, hi podrà participar. En escanejar el codi, el client rebrà un correu electrònic amb un enllaç. En prémer-lo, haurà d’introduir les seves dades personals (nom complet, correu electrònic i país de residència) per poder participar. En validar les dades i acceptar les condicions de participació, li apareixerà una pantalla nova amb un ou negre o un ou daurat. La persona que trobi l’ou daurat serà la guanyadora del premi del dia. La resta de participants (que no guanyaran), veuran aparèixer un ou de color negre en les seves pantalles. El guanyador del premi del dia (ou daurat) rebrà un correu electrònic amb un val virtual per mostrar a la botiga, on l’haurà d’ensenyar per recollir el premi. En el cas que el guanyador no vagi a recollir el premi abans del 30 d’abril de 2022, el sorteig es considerarà nul i el guanyador no tindrà dret a reclamar-lo. 
 4. ÀMBIT TEMPORAL. El període de participació al SORTEIG serà del 9 d’abril fins al 18 d’abril de 2022, coincidint amb l’anunci d’inici i finalització del concurs mitjançant les xarxes socials de l’Associació de comerciants de Riberaygua i Travesseres. Cada dia es farà un SORTEIG amb un premi diferent. Per tant, hi haurà un total de 9 SORTEJOS i premis corresponents a cada dia.
 5. CARÀCTER DEL SORTEIG. El SORTEIG es durà a terme sota la modalitat de “sorteig amb intervenció de l’atzar”.
 6. COMUNICACIÓ DEL SORTEIG. El present SORTEIG es comunicarà mitjançant la web i les xarxes socials de l’Associació de comerciants de Riberaygua i Travesseres, així com mitjançant Newsletters als membres que formin part de la seva base de dades actual. També es col·locaran codis QR a les escultures gegants de xocolata que redirigiran als interessats a una pàgina dins la web amb més informació sobre el SORTEIG i els comerços participants a “Emporta’t el premi de l’ou daurat”.
 7. PERSONES LEGITIMADES. Per participar, els interessats han de complir els següents requisits: cedir les seves dades personals (nom complet, correu electrònic i país de residència) mitjançant la plataforma online EasyPromos. Queda prohibida la participació als menors de 18 anys.
 8. PREMI. El guanyador s’obsequiarà amb un premi diferent cada dia, pertanyent a un dels establiments l’Associació de Comerciants de Riberaygua i Travesseres. Els premis no es podran canviar per un altre producte/servei del mateix comerç o d’un altre establiment. Els premis no són bescanviables pel seu valor en metàl·lic.
  Els premis diaris són els següents: 
  DATAESTABLIMENTPREMI
  09/04/22 Òptica Porqueres Ulleres de sol
  10/04/22 Restaurant Plat’in 2 menús migdia
  11/04/22 Granalia Lot de productes: molinet de pebre, te bico suau, mermelada de maduixa i xocolata
  12/04/22 G de Guax Collaret
  13/04/22 Floristeria Annabel Ram de flors o planta
  14/04/22 K la Mar 2 menús migdia
  15/04/22 Executive Man 1 polo
  16/04/22 Aqua Fauna Accessoris per animals
  17/04/22 Jamaica Calçats Sabates esportives
  18/04/22 Petit Albert Sabates esportives infantils
 9. COMUNICACIÓ DEL GUANYADOR. El guanyador del premi diari, rebrà un correu electrònic instantani al correu electrònic facilitat per participar, on se l’informarà del premi que ha guanyat i on pot passar-lo a recollir. El guanyador podrà passar a recollir el premi per l’establiment indicat fins al 30 d’abril de 2022. En el cas que el guanyador no vagi a recollir el premi abans del 30 d’abril de 2022, el sorteig es considerarà nul i el guanyador no tindrà dret a reclamar-lo.  En el moment de recollir el premi, es farà una foto del guanyador recollint el premi, que es publicarà a les xarxes socials de l’Associació de comerciants de Riberaygua i Travesseres.
 10. CESSIÓ DE DRETS. Els participants al SORTEIG cedeixen a l’Associació de comerciants de Riberaygua i Travesseres tots els drets de propietat intel·lectual o industrial, existents o que puguin derivar-se amb motiu de la seva participació. L’Associació de comerciants de Riberaygua i Travesseres podrà utilitzar lliurement aquestes publicacions a les seves pàgines web, així com en altres publicacions, tant online com offline.
 11. RESERVES I LIMITACIONS. L’Associació de comerciants de Riberaygua i Travesseres es reserva la possibilitat de rebutjar el registre d’aquells participants dels quals les dades no estiguin completes o les seves participacions no compleixin els requisits per a poder entrar al SORTEIG. L’Associació de comerciants de Riberaygua i Travesseres es reserva el dret a efectuar canvis que redundin en la bona fi del SORTEIG, quan concorri causa justa o motius de força major que impedeixin portar-ho a terme en la forma descrita en aquestes bases.
 12. ACCEPTACIÓ. La participació al SORTEIG implica, per si mateixa, l’acceptació de les presents bases. La falta d’aquesta acceptació per part del participant comportarà l’exclusió de la seva participació al SORTEIG.
 13. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS. En compliment del que es disposa a la Llei 15/2003, de Protecció de Dades Personals, segons la normativa vigent de data del 18 de desembre, l’informem que les dades personals que ens faciliti quedaran incorporades de forma confidencial en un fitxer de dades de caràcter personal. Les dades podran ser utilitzades per gestionar el SORTEIG i formar part de la nova base de dades de l’Associació de comerciants de Riberaygua i Travesseres. Aquestes dades es mantindran en la més estricta privadesa d’acord amb la legislació vigent. Els participants en aquesta promoció i els usuaris registrats podran exercir, en relació amb les seves dades personals, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i revocació del consentiment per a la cessió dels mateixos, en els termes referits en la Llei 15/2003, de la Llei de Protecció de Dades Personals del 18 de desembre i altres normes que la desenvolupen.